بسته آموزشی غیر حضوری مصاحبه استخدامی

1,200,000 

محتواي بسته آموزشي :

 •  كتاب
 •  Power Point

5 در انبار

مقدار:

توضیحات

 مصاحبه استخدامی

مخاطبان دوره آموزشي :

مدیران و کارشناسان منابع انسانی و واحدهای امور اداری و پرسنلی سازمان ها

اهداف آموزشي دوره :

 • تربيت مصاحبه گر حرفه اي به منظور استخدام، جابجايي، توسعه و انتصاب
 • ارتقاء دانش، مهارت و اعتماد مصاحبه كنندگان و معرفي فرآيند مصاحبه مبتني بر شايستگي هاي رفتاري
 • ارائه تصويري شفاف و دقيق از شايستگي هاي داوطلب به كمك طرح سوالات موقعيتي و رفتار محور
 • ارائه نمونه سوالات موقعيتي و رفتار محور به صورت طبقه بندي شده و هدفمند و شناسايي و كاهش خطاهاي مصاحبه كننده
 • هماهنگ و كاليبره كردن مصاحبه كنندگان علي رغم دانش و سلايق متفاوت از طريق ارائه سوالات استاندارد
 • افزايش اعتبار نتايج و پيش بيني دقيق تر درمورد عملكرد آتي داوطلب از طريق اجراي مصاحبه هاي ساخت يافته

جلوگيري از حاشيه پردازي با پرهيز از طرح سوالات غير مرتبط و كلي

مباحث آموزشي:

 • مصاحبه کردن به شکل فعلی ( نقاط قوت و ضعف)
 • محتوا، زمان و علت استفاده از مصاحبه رفتاری مبتنی بر شایستگی
 • سوالات مصاحبه رفتاری مبتنی بر شایستگی
 • سوالات اکتشافی یا پیگیرانه
 • مصاحبه غربالگری تلفنی اولیه
 • ایجاد راهنمای مصاحبه
 • یکپارچه سازی داده های مصاحبه کننده ها
 • مدیریت عملکرد
 • برنامه های بهبود فردی
 • آموزش و توسعه
 • برنامه ریزی جانشین پروری

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg