بسته آموزشی غیر حضوری مصاحبه استخدامی

4,200,000 

مباحث آموزشی :

 • مصاحبه کردن به شکل فعلی ( نقاط قوت و ضعف)
 • محتوا، زمان و علت استفاده از مصاحبه رفتاری مبتنی بر شایستگی
 • سوالات مصاحبه رفتاری مبتنی بر شایستگی
 • سوالات اکتشافی یا پیگیرانه
 • مصاحبه غربالگری تلفنی اولیه
 • ایجاد راهنمای مصاحبه
 • یکپارچه سازی داده های مصاحبه کننده ها
 • مدیریت عملکرد
 • برنامه های بهبود فردی
 • آموزش و توسعه
 • برنامه ریزی جانشین پروری

2 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزشی مصاحبه استخدامی

مخاطبان دوره آموزشی :

مدیران و کارشناسان منابع انسانی و واحدهای امور اداری و پرسنلی سازمان ها

اهداف آموزشی دوره :

 • تربيت مصاحبه گر حرفه ای به منظور استخدام، جابجايی، توسعه و انتصاب
 • ارتقاء دانش، مهارت و اعتماد مصاحبه كنندگان و معرفي فرآيند مصاحبه مبتنی بر شايستگی های رفتاری
 • ارائه تصويری شفاف و دقيق از شايستگی های داوطلب به كمک طرح سوالات موقعيتی و رفتار محور
 • ارائه نمونه سوالات موقعيتی و رفتار محور به صورت طبقه بندی شده و هدفمند و شناسايی و كاهش خطاهای مصاحبه كننده
 • هماهنگ و كاليبره كردن مصاحبه كنندگان علي رغم دانش و سلايق متفاوت از طريق ارائه سوالات استاندارد
 • افزايش اعتبار نتايج و پيش بينی دقيق تر درمورد عملكرد آتی داوطلب از طريق اجرای مصاحبه های ساخت يافته

جلوگيری از حاشيه پردازی با پرهيز از طرح سوالات غير مرتبط و كلی


آموزش آنلاین تکنیک های مصاحبه استخدامی

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم