بسته آموزشی غیر حضوری استاندارد بین المللی ISO 29990

2,800,000 

مخاطبان دوره آموزشی :

مدیران، رؤسا و کارشناسان واحدهای آموزش، برنامه­ ریزی و توسعه­ ی منابع انسانی سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و خصوصی

اهداف آموزشی دوره :

 • آشنایی با الزامات استاندارد ایزو ٢٩٩٩٠ ویژه­ی واحدهای آموزش سازمان­ها و مراکز و موسسات آموزشی
 • آشنایی مخاطبان با چگونگی مستندسازی نظام مدیریت آموزش مطابق با الزامات استاندارد یادگیری ایزو ٢٩٩٩٠
 • مخاطبان پس از پایان دوره بتوانند مهمترین ویژگی های استاندارد یادگیری ایزو ٢٩٩٩٠ را بیان کنند.
 • مخاطبان بتوانند از آزمون یادگیری چند گزینه­ای پایان دوره حداقل سه چهارم نمره را کسب نمایند.

مخاطبان در پایان دوره­ی آموزشی بتوانند تفاوت­های استاندارد ایزو ٢٩٩٩٠ را با سایر استانداردهای مدیریت کیفیت بیان کنند.

مباحث آموزشی :

 • دامنه کاربرد و واژگان کلیدی استاندارد ISO 29990 و مزایای حاصل از استقرار آن
 • مقایسه­ ی استاندارد ISO 29990 با سایر استانداردهای مدیریت کیفیت در آموزش و بیان ویژگی های خاص آن
 • شرح پنج فرایند اصلی استاندارد ISO 29990 در موسسات تأمین کننده­ی خدمات یادگیری
 • شرح الزامات مربوط به مدیریت واحدها و موسسات تأمین کننده­ی خدمات یادگیری
 • شرح الزامات مالی و مدیریت ریسک در واحدها و موسسات تأمین کننده­ی خدمات یادگیری
 • بررسی نقش مدیریت منابع انسانی و مدیریت ارتباطات و دریافت بازخورد از ذینفعان در استاندارد یادگیری ISO 29990
 • برنامه ریزی برای استقرار نظام مدیریت یادگیری براساس استاندارد ISO 29990 در موسسات تأمین کننده­ی خدمات یادگیری

10 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزشی استاندارد بین المللی ایزو ٢٩٩٩٠

محتوای بسته آموزشی :

كتاب

Power Point

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم