بسته آموزشی غیر حضوری استاندارد بین المللی ISO 29990

1,200,000 

محتواي بسته آموزشي :

 •      كتاب
 • Power Point

10 در انبار

مقدار:

توضیحات

   ISO 29990

مخاطبان دوره آموزشي :

مدیران، رؤسا و کارشناسان واحدهای آموزش، برنامه­ریزی و توسعه­ ی منابع انسانی سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و خصوصی

اهداف آموزشي دوره :

 • آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 29990 ویژه­ی واحدهای آموزش سازمان­ها و مراکز و موسسات آموزشی
 • آشنایی مخاطبان با چگونگی مستندسازی نظام مدیریت آموزش مطابق با الزامات استاندارد یادگیری ایزو 29990
 • مخاطبان پس از پایان دوره بتوانند مهمترین ویژگی های استاندارد یادگیری ایزو 29990 را بیان کنند.
 • مخاطبان بتوانند از آزمون یادگیری چند گزینه­ای پایان دوره حداقل سه چهارم نمره را کسب نمایند.

مخاطبان در پایان دوره­ی آموزشی بتوانند تفاوت­های استاندارد ایزو 29990 را با سایر استانداردهای مدیریت کیفیت بیان کنند.

مباحث آموزشي:

 • دامنه کاربرد و واژگان کلیدی استاندارد ایزو 29990 و مزایای حاصل از استقرار آن
 • مقایسه­ ی استاندارد ایزو 29990 با سایر استانداردهای مدیریت کیفیت در آموزش و بیان ویژگی های خاص آن
 • شرح پنج فرایند اصلی استاندارد ایزو 29990 در موسسات تأمین کننده­ی خدمات یادگیری
 • شرح الزامات مربوط به مدیریت واحدها و موسسات تأمین کننده­ی خدمات یادگیری
 • شرح الزامات مالی و مدیریت ریسک در واحدها و موسسات تأمین کننده­ی خدمات یادگیری
 • بررسی نقش مدیریت منابع انسانی و مدیریت ارتباطات و دریافت بازخورد از ذینفعان در استاندارد یادگیری ایزو 29990
 • برنامه ریزی برای استقرار نظام مدیریت یادگیری براساس استاندارد ایزو 29990 در موسسات تأمین کننده­ی خدمات یادگیری

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg