کتاب آماری فرایند مفاهیم و روش پیاده‌سازی (SPC)

600,000 

 • فصل اول: ابزار هفتگانه کنترل آماری فرایند
 • فصل دوم: نگاهی بر نظریه آمار
 • فصل سوم : حالت های تحت کنترل و خارج از کنترل
 • فصل چهارم: نمودار کنترل
 • فصل پنجم: توانایی فرایند
 • فصل ششم: نمودارهای کنترل ویژه
 • فصل هفتم : پیاده  سازی کنترل آماری فرایند

انتشارات مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران

34 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: ابزار هفتگانه کنترل آماری فرایند
 • فصل دوم: نگاهی بر نظریه آمار
 • فصل سوم : حالت های تحت کنترل و خارج از کنترل
 • فصل چهارم: نمودار کنترل
 • فصل پنجم: توانایی فرایند
 • فصل ششم: نمودارهای کنترل ویژه
 • فصل هفتم : پیاده  سازی کنترل آماری فرایند

انتشارات مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران
978-964-2841-04-2
164 صفحه
امور مهندسی مرغوبیت
چاپ پنجم 1400

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg