کتاب آماری فرایند مفاهیم و روش پیاده‌سازی (SPC)

740,000 

 


انتشارات مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران

46 در انبار

مقدار:

توضیحات

  •  ابزار هفتگانه کنترل آماری فرایند
  •  نگاهی بر نظریه آمار
  •  حالت های تحت کنترل و خارج از کنترل
  •  نمودار کنترل
  •  توانایی فرایند
  •  نمودارهای کنترل ویژه
  •  پیاده  سازی کنترل آماری فرایند

انتشارات مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران

978-964-2841-04-2
164 صفحه
امور مهندسی مرغوبیت
چاپ پنجم 1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg