کتاب راه و رسم مربیگری

730,000 

 • فصل اول: شما نیازمند عادت مربیگری هستید
 • فصل دوم: چطور عادت را بپرورانیم
 • فصل سوم : پرسش آغازین
 • فصل چهارم: پرسش (و دیگر هیچ)
 • فصل پنجم: پرسش کانونی
 • فصل ششم: پرسش ینبادی
 • فصل هفتم: پرسش تنبل
 • فصل هشتم : پرسش استراتژیک
 • فصل نهم : پرسش یادگیری

انتشارات آریانا قلم

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

 • فصل اول: شما نیازمند عادت مربیگری هستید
 • فصل دوم: چطور عادت را بپرورانیم
 • فصل سوم : پرسش آغازین
 • فصل چهارم: پرسش (و دیگر هیچ)
 • فصل پنجم: پرسش کانونی
 • فصل ششم: پرسش ینبادی
 • فصل هفتم: پرسش تنبل
 • فصل هشتم : پرسش استراتژیک
 • فصل نهم : پرسش یادگیری

انتشارات آریانا قلم
978-600-7677-38-4
191 صفحه
مایکل بانگی استانر
سهند حمزه ئی
چاپ سوم 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg