کتاب جاری سازی استراتژی

820,000 

 • فصل اول: اهمیت و جایگاه جاری سازی استراتژی
 • فصل دوم: عملیاتی سازی یا اجرایی کردن استراتژی
 • فصل سوم : نقشه استراتژی و عملیاتی کردن استراتژی
 • فصل چهارم: یادگیری و کنترل استراتژیک
 • فصل پنجم: مبانی مدیریت تحولات استراتژیک
 • فصل ششم: از شرایط اضطرار تا چشم انداز مشترک
 • فصل هفتم: از هموارسازی تا نهادینه سازی تحولات استراتژیک
 • فصل هشتم : همسو سازی فرهنگ و استراتژی
 • فصل نهم : همسوسازی ساختار و استراتژی
 • فصل دهم : همسو سازی سیستم ها و استراتژی
 • فصل یازدهم : مدل متا: مسیر تحقق تصمیمات استراتژیک
 • فصل دوازدهم : تحلیل نمونه موردی جاری سازی استراتژی بر اساس مدل متا
 • فصل سیزدهم : جاری سازی استراتژی در 5 دقیقه
 • فصل چهاردهم : بیست اصل کلیدی مدل متا و ده باور اشتباه
 • فصل پانزدهم : جایگاه مدل متا در متامدل دیاموند نگاهی فراگیر به مدیریت استراتژیک

انتشارات آریانا قلم

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

 • فصل اول: اهمیت و جایگاه جاری سازی استراتژی
 • فصل دوم: عملیاتی سازی یا اجرایی کردن استراتژی
 • فصل سوم : نقشه استراتژی و عملیاتی کردن استراتژی
 • فصل چهارم: یادگیری و کنترل استراتژیک
 • فصل پنجم: مبانی مدیریت تحولات استراتژیک
 • فصل ششم: از شرایط اضطرار تا چشم انداز مشترک
 • فصل هفتم: از هموارسازی تا نهادینه سازی تحولات استراتژیک
 • فصل هشتم : همسو سازی فرهنگ و استراتژی
 • فصل نهم : همسوسازی ساختار و استراتژی
 • فصل دهم : همسو سازی سیستم ها و استراتژی
 • فصل یازدهم : مدل متا: مسیر تحقق تصمیمات استراتژیک
 • فصل دوازدهم : تحلیل نمونه موردی جاری سازی استراتژی بر اساس مدل متا
 • فصل سیزدهم : جاری سازی استراتژی در 5 دقیقه
 • فصل چهاردهم : بیست اصل کلیدی مدل متا و ده باور اشتباه
 • فصل پانزدهم : جایگاه مدل متا در متامدل دیاموند نگاهی فراگیر به مدیریت استراتژیک

انتشارات آریانا قلم
978-600-7677-78-0
359 صفحه
دکتر مجتبی لشکربلوکی
چاپ سوم 1400

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg