کتاب سيستم مديريت امنيت اطلاعات BS 7799-2:2002

170,000 

Information Security Management System

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

ترجمه و تدوین : عليرضا نورا

49 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب سيستم مديريت امنيت اطلاعات BS 7799-2:2002

 

  •  هدف و دامنه كاربرد
  •  مراجع الزامي
  •  اصطلاحات و تعاريف
  •  سيستم مديريت امنيت اطلاعات
  •  مسووليت مديريت
  •  بازنگري مديريت در سيستم مديريت امنيت اطلاعات
  •  بهبود سيستم مديريت امنيت اطلاعات

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

156 صفحه

 

عليرضا نورا

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم