کتاب سيستم مديريت امنيت اطلاعات BS 7799-2:2002

75,000 

Information Security Management System

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

ترجمه و تدوین : عليرضا نورا

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول هدف و دامنه كاربرد
  • فصل دوم مراجع الزامي
  • فصل سوم اصطلاحات و تعاريف
  • فصل چهارم سيستم مديريت امنيت اطلاعات
  • فصل پنجم مسووليت مديريت
  • فصل ششم بازنگري مديريت در سيستم مديريت امنيت اطلاعات
  • فصل هفتم بهبود سيستم مديريت امنيت اطلاعات

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

156 صفحه

 

عليرضا نورا

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg