بسته آموزشی غیر حضوری مهارت های ارتباطی موفق و مؤثر

1,080,000 

محتواي بسته آموزشي:

  •  كتاب
  • Power Point

9 در انبار

مقدار:

توضیحات

مهارت های ارتباطی موفق و مؤثر

مخاطبان دوره آموزشي :

با توجه به گستردگی سطح ارتباطات انسانی و اجتماعی تمامی افراد در طیف مخاطبین قرار می گیرند.

اهداف آموزشي دوره :

ارتباط یک تاکتیک راهبردی و مهمترین اصل برای درک متقابل میان افراد است. این دوره آموزشی کمک می کند تا اندیشه هایتان را بطور واضح بازگو و درباره اندیشه­ های دیگران تحقیق کنید.


مباحث آموزشي

  •  فرآیند برقراری ارتباط
  • نحوه کار مکالمات
  •  هفت روش برای بهبود مکالمات
  • مهارت های تحقیق
  •  مهارت های ترغیب کردن
  •  مصاحبه: انجام مکالمه ای رسمی

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg