بسته آموزشی غیر حضوری ایجاد انگیزه در کار

1,000,000 

محتوای بسته آموزشی :

  •  كتاب
  • Power Point

ناموجود

توضیحات

مخاطبان دوره آموزشی ایجاد انگیزه در کار :

کلیه افراد شاغل در لایه های مختلف سازمانی.

اهداف آموزشی دوره:

ارائه راهنمایی­ هایست که زمینه مناسبی را برای دستیابی به بازدهی برتر کارکنان فراهم کند.

مباحث آموزشی :

  • تعریف و طبقه بندی انگیزه
  • نقش تفاوت های فردی در انگیزه
  • تبعات فقدان انگیزه در سازمان
  • نتابج مدیریت صحیح انگیزه
  • ویژگی های رفتاری کارکنان با انگیزه
  • عوامل مؤثر در ایجاد و مدیریت انگیزه: فرد و سازمان

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم