بسته آموزشی غیر حضوری ایجاد انگیزه در کار

1,000,000 

محتواي بسته آموزشي:

  •  كتاب
  • Power Point

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

مخاطبان دوره آموزشي :

کلیه افراد شاغل در لایه های مختلف سازمانی.

اهداف آموزشي دوره:

ارائه راهنمایی­ هایست که زمینه مناسبی را برای دستیابی به بازدهی برتر کارکنان فراهم کند.

مباحث آموزشي:

  • تعریف و طبقه بندی انگیزه
  • نقش تفاوت های فردی در انگیزه
  • تبعات فقدان انگیزه در سازمان
  • نتابج مدیریت صحیح انگیزه
  • ویژگی های رفتاری کارکنان با انگیزه
  • عوامل مؤثر در ایجاد و مدیریت انگیزه: فرد و سازمان

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg