کتاب مهارت های كاربردی اداره امور دفاتر مديران

300,000 

 • وظايف اداري و سازماني مسئولان دفاتر
 • وي‍ژگيهاي شخصيتي و صفات كاري مسئولان دفاتر
 • ارتباط با مشتري و تكريم ارباب رجوع

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: علی برزآبادی فراهانی

47 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

مهارت های كاربردی اداره امور دفاتر مديران

 • فصل اول /  كليات و مفاهيم
 • فصل دوم /  آشنايي با مباني سازمان و مديريت
 • فصل سوم /  وظايف اداري و سازماني مسئولان دفاتر
 • فصل چهارم /  وي‍ژگيهاي شخصيتي و صفات كاري مسئولان دفاتر
 • فصل پنجم /  ارتباطات موثر فردي و گروهي
 • فصل ششم /  مديريت ارتباط با مشتري و تكريم ارباب رجوع
 • فصل هفتم /  مديريت بهداشت رواني محيط كار
 • فصل هشتم /  مديريت امور دفتري و دبيرخانه
 • فصل نهم /  اصول نامه نگاري و گزارش نويسي اداري
 • فصل دهم /  ارتباطات و مكالمات به زبان انگليسي

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

178 صفحه

 

علی برزآبادی فراهانی

 

چاپ هفتم 1396

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم