بسته آموزشی غیر حضوری مدیریت دانش

1,320,000 

محتواي بسته آموزشي :

 • كتاب
 •  Power Point

9 در انبار

مقدار:

توضیحات

مدیریت دانش

مخاطبان دوره آموزشی :

مدیران ، سرپرستان ،کارشناسان تمامی سازمانها

اهداف آموزشی دوره :

دانش یکی از منابع اصلی و جزو دارایی های اصلی سازمان محسوب میشود، که در برگیرنده مهارت ها و تجارب و افکار کارکنان سازمان است؛ میتواند در مدیریت بحران ها و شرایط متحول اقتصادی به یاری سازمان رسیده و سازمان ها را از هرگونه تلاطم و بحران نجات دهد. چگونگی شکل گیری دانش و فرآیند تبدیل افکار به مستندات ، جمع آوری ، ثبت و ضبط و به اشتراک گذاری آن برای نسل های فعلی و آتی که از جمله سرمایه های سازمانی هستند می تواند در توانمندی سازمان و منابع انسانی در جهت افزایش بهره وری ، سود آوری و کسب مزیت های برتر و رقابتی به عنوان یک رویکرد پایدار مدیریتی بکار گرفته شود.

مباحث آموزشي:

 • مدیریت دانش چیست؟ و مدل اجرایی آن
 • فرآیند مدیریت دانش و نتایج آن
 • توانایی تیم و گروه و سازمانی و ظرفیت اجتماعی
 • بهره وری و سود آوری و کیفیت و رشد
 • ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش
 • نحوه استفاده از ابزارها
 • ارتباط ابزارهای مدیریت دانش و فرآیند های پنجگانه مدیریت دانش
 • 20 ابزار اولیه و اساسی مدیریت دانش
 • راهنمای استفاده از تکنیکها در فرآیند های مدیریت دانش
 • شش ابزار توصیه شده برای اجرای اثربخش مدیریت دانش

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg