بسته آموزشی ٢٠ گام عملیاتی در مدیریت بحران

2,400,000 

محتوای بسته آموزشی :

 • کتاب
 • Power Point
 • VCD

10 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزشی ٢٠ گام عملیاتی در مدیریت بحران

آموزش آفلاین بیست گام عملیاتی در مدیریت بحران

مخاطبان دوره آموزشی :

مديران ارشد، هسته‌های مديريت بحران، استراتژيست‌های سازمانی، مديران ميانی، اعضاء هيئت مديره

اهداف آموزشی دوره :  

با توجه به افزايش روزافزون فعاليت سازمان ها امكان بروز بحران‌های انسانی نيز افزايش می يابد برای مواجهه و پيشگيری از اين بحران نياز به ريشه‌يابی بحران داريم و پس از آن اصول كلاسيک و علمی براي حل آنها. در اين بسته آموزشی بحران را در 20 گام عملياتی (بصورت كلاسيک) مد نظر داريم.

مباحث آموزشی :

 • منابع بالقوه خطرات
 • نحوه جلوگيری از وقوع وقايع اجتناب‌پذير
 • برنامه‌ريزی اقتضايی ( آمادگی براي آينده)
 • نحوه برنامه‌ريزی ريسک، مديريت و مونيتورينگ
 • قواعد پيشگيری از بحران‌ها
 • اصول حل كردن بحران‌ها
 • نحوه تسلط و ارتباط و كنترل رسانه‌ها
 • بازآموزی سازمانی (آموزش از تجارب بحران‌ها)

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم