بسته آموزشی غیر حضوری 20 گام عملیاتی در مدیریت بحران

1,150,000 

محتواي بسته آموزشي :

 • کتاب
 • Power Point
 • VCD

10 در انبار

مقدار:

توضیحات

20 گام عملیاتی در مدیریت بحران

مخاطبان دوره آموزشي :

مديران ارشد، هسته‌هاي مديريت بحران، استراتژيست‌هاي سازماني، مديران مياني، اعضاء هيئت مديره

اهداف آموزشي دوره :  

با توجه به افزايش روزافزون فعاليت سازمان ها امكان بروز بحران‌هاي انساني نيز افزايش مي‌يابد براي مواجهه و پيشگيري از اين بحران نياز به ريشه‌يابي بحران داريم و پس از آن اصول كلاسيک و علمي براي حل آنها. در اين بسته آموزشي بحران را در 20 گام عملياتي (بصورت كلاسيک) مد نظر داريم.

مباحث آموزشي:

 • منابع بالقوه خطرات
 • نحوه جلوگيري از وقوع وقايع اجتناب‌پذير
 • برنامه‌ريزي اقتضايي ( آمادگي براي آينده)
 • نحوه برنامه‌ريزي ريسک، مديريت و مونيتورينگ
 • قواعد پيشگيري از بحران‌ها
 • اصول حل كردن بحران‌ها
 • نحوه تسلط و ارتباط و كنترل رسانه‌ها
 • بازآموزي سازماني (آموزش از تجارب بحران‌ها)

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg