کتاب مفاهيم و روشهای كلی برنامه ريزی و كنترل توليد و موجودی ها در مدیریت صنعت نساجی

160,000 

 • هدف از برنامه ريزي و كنترل
 • ارتباط بين انواع اهداف مديريتي
 • روشهاي برنامه ريزي و كنترل توليد

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : جی ام آبوت

47 در انبار

مقدار:

توضیحات

برنامه ريزی و كنترل توليد و موجودی ها در مدیریت صنعت نساجی

 • كليات اهداف توليد
 • هدف از برنامه ريزي و كنترل
 • مسائل و مشكلات برنامه ريزي و كنترل توليد
 • مسائل و مشكلات كنترل موجودي
 • ارتباط بين انواع اهداف مديريتي
 • روشهاي برنامه ريزي و كنترل توليد
 • روشهاي كنترل موجودي
 • عمليات برنامه ريزي و كنترل توليد و كنترل موجودي
 • مثال براي برنامه ريزي و كنترل توليد
 • مثال براي كنترل موجودي
 • مثال براي مدل مقدار سفارش اقتصادي
 • مثال براي تعيين مقدار سفارش
 • مثال براي محاسبه ذخيره ايمني
 • نتيجه

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

482 صفحه

 

جي ام آبوت

صبا اسماعيلی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg