کتاب ارزشیابی آموزشی (از تئوری تا عمل)

290,000 

 • آموزش اثربخش
 • تدوین طرح ارزشیابی
 • سیستم انتقال یادگیری هالتون (LTSI)

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین : اباصلت خراسانی، حامد حسینی ضرابی

46 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول مفاهیم
 • فصل دوم آموزش اثربخش
 • فصل سوم ارزشیابی
 • فصل چهارم ارزشیابی از گذشته تا امروز
 • فصل پنجم تدوین طرح ارزشیابی
 • فصل ششم الگوی ارزشیابی سیپ (CIPP)
 • فصل هفتم الگوی ارزشیابی کرک پاتریک
 • فصل هشتم نقد و بررسی الگوی کرک پاتریک
 • فصل نهم سیستم انتقال یادگیری هالتون (LTSI)

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-106-8

 

351 صفحه

 

دکتر اباصلت خراسانی – حامد حسینی ضرابی

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg