کتاب ارتباط VISUAL BASIC با بانكهای اطلاعاتی

220,000 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین : مریم حاجی پور ساردونی- پریسا رضوی طوسی – احمد تفقدی جامی

30 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول مديريت بانك هاي اطلاعاتي در Visual Basic
 • فصل دوم ايجاد برنامه هايي براي مديريت داده ها
 • فصل سوم استفاده از كنترل هاي Visual Basic با اشيا Data Access
 • فصل چهارم امكانات Crystal Reports و نحوه كار با آنها
 • فصل پنجم چگونگي كار با Crystal Report Control
 • فصل ششم نحوه كار با فايل هاي اطلاعاتي
 • فصل هفتم معرفي Dynamic Data Exchange
 • فصل هشتم معرفي Dynamic Link Libraries و كاربرد آن
 • فصل نهم معرفي Object Linking & Embedding و كاربرد آن
 • فصل دهم ارتباط كامپيوترها در Visual Basic
 • فصل يازدهم توزيع كاربردها با استفاده از Application Setup Wizard
 • فصل دوازدهم معرفي امكانات جديد در Visual Basic


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

529 صفحه

 

مریم حاجی پور ساردونی- پریسا رضوی طوسی – احمد تفقدی جامی

 

چاپ سوم

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg