کتاب چشم انداز بیمه های مهندسی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

150,000 

  • کلیات بیمه های مهندسی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: مجید حبیبی

50 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

چشم انداز بیمه های مهندسی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

  • بخش اول : کلیات بیمه های مهندسی
  • بخش دوم : بیمه های مهندسی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

339 صفحه

 

مجید حبیبی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم