دوره آموزشی الکترونیکی صورت جریان وجوه نقد

850,000 

پاپلو فرناندز اعتقاد دارد یک اصل حسابداری و مالی وجود دارد که اگرچه نمی توان آن را به طور مطلق صحیح دانست، اما می توان آن را به عنوان دیدگاهی خوب به شمار آورد. آن اصل، این است که «سود خالص فقط یک عقیده، اما جریان وجوه نقد یک واقعیت است». جریان وجوه نقد در واقع به انتقال منابع مالی به درون سازمان یا پروژه یا خروج آن اطلاق می شود. جریان وجوه نقد در صورتهای مالی تحت عنوان صورت جریان وجوه نقد منعکس می شود.

مقدار:

توضیحات


 صورت جریان وجوه نقد

صورتهای مالی
صورت جریان وجوه نقد
ابزار لازم برای تنظیم صورت جریان وجوه نقد
طبقات صورت جریان وجوه نقد
محاسبه فعالیت های عملیاتی
تغییرات دارایی های جاری به بدهی های جاری
متن استاندارد شماره 2
نگاهی به فرمت مصوب سازمان حسابرسی
روش غیرمستقیم
مروری بر استاندارد شماره 6
نحوه تنظیم صورت جریان
پرسش و پاسخ

آقای علی احتشام

مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

 از کلیه مدیران دولتی، بانکها، سرمایه گذاران، موسسات دولتی و مدیران و کارشناسان مالی شرکت های دولتی و خصوصی دعوت می کنیم در این دوره الکترونیکی با ما همراه باشند.

آشنایی شرکت کنندگان با نحوه آماده سازی و تهیه صورت جریان وجوه نقد از ابتدا تا انتها.