کتاب ارزیابی انطباق و تایید صلاحیت

140,000 

  • انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: دکتر بهروز ریاحی

35 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

 کتاب ارزیابی انطباق و تایید صلاحیت

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-7300-33-6

 

74 صفحه

 

بهروز ریاحی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم