بسته آموزشی غیر حضوری آشنایی با مدیریت پروژه براساس راهنمای PMBOK – PMI

2,250,000 

محتواي بسته آموزشي :

  • كتاب
  • Power Point

10 در انبار

مقدار:

توضیحات

آشنایی با مدیریت پروژه

مخاطبان دوره آموزشي :  

مديران ارشد ، مديران مياني و كارشناسان مسئول و نيز كارشناسان سازمانها در هر سازماني كه فرآيند اجراي فعاليت ها بصورت پروژه تعريف مي‌گردد.

اهداف آموزشي دوره :

با توجه به محدوديت هاي سازمانها از نظر نيروي انساني ، بودجه و زمان، گرايش به سمت انجام فعاليت‌ها در قالب فعاليتهاي پروژه اي وجود دارد و با اين ديدگاه، قالب هاي تعريف، اجرا و ارزيابي پروژه اي براي آموزش درنظر گرفته مي‌شود.

مباحث آموزشي:

  • تعاريف (پروژه ، مديريت پروژه، استانداردها)
  • چرخه حيات پروژه و سازمان
  • استاندارد براي مديریت تك پروژه
  • فرايند هاي(برنامه ريزي ، اجرا ، نظارت و كنترل) 
  • مديريت زمان ، هزينه و كيفيت پروژه
  • مديريت منابع انساني پروژه
  • مديريت تداركات تيم پروژه
  • ريسك پروژه

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg