بسته آموزشی آشنایی با مدیریت پروژه براساس راهنمای PMBOK – PMI

2,250,000 

محتوای بسته آموزشی :

  • كتاب
  • Power Point

ناموجود

توضیحات

بسته آموزشی آشنایی با مدیریت پروژه براساس راهنمای   PMBOK – PMI

آموزش آفلاین اصول مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK-PM

مخاطبان دوره آموزشی :  

مديران ارشد ، مديران ميانی و كارشناسان مسئول و نيز كارشناسان سازمانها در هر سازمانی كه فرآيند اجرای فعاليت ها بصورت پروژه تعريف مي‌گردد.

اهداف آموزشی دوره :

با توجه به محدوديت های سازمانها از نظر نيروی انسانی ، بودجه و زمان، گرايش به سمت انجام فعاليت‌ها در قالب فعاليتهای پروژه ای وجود دارد و با اين ديدگاه، قالب های تعريف، اجرا و ارزيابی پروژه ای برای آموزش در نظر گرفته می شود.

مباحث آموزشی :

  • تعاريف (پروژه ، مديريت پروژه، استانداردها)
  • چرخه حيات پروژه و سازمان
  • استاندارد برای مديریت تک پروژه
  • فرايند های (برنامه ريزی ، اجرا ، نظارت و كنترل) 
  • مديريت زمان ، هزينه و كيفيت پروژه
  • مديريت منابع انسانی پروژه
  • مديريت تداركات تيم پروژه
  • ريسک پروژه

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم