بسته آموزشی اصول و فنون مميزی سیستم مدیریت كیفیت براساس استاندارد ISO 9001

2,800,000 

محتوای بسته آموزشی :

  • كتاب
  • Power Point

4 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزشی اصول و فنون ممیزی سیستم مدیریت كیفیت براساس استاندارد ISO 9001

مخاطبان دوره آموزشی :

كارشناسان و متخصصين استقرار، پايش و آموزش سيستم‌های مديريت كيفيت- مهندسين صنايع و كليه كارشناسانی كه با امور كيفی در ارتباط هستند.

اهداف آموزشی دوره :  

پايش و ارزيابی استانداردهای كيفی خانواده  9000 مستقر شده در سازمان بر عهده مميزان داخلی سازمان است. در اين دوره‌ به آموزش اصول بنيادين اين مهم برای استفاده مميزان حرفه‌ای و داخلی سازمانی پرداخت می شود.

مباحث آموزشی :

  • بررسی تحلیلی جایگاه اقتصاد در جوامع غربی و جامعه اسلامی تعاريف و متدها
  • اصول مميزی
  • مديريت و پايش و بازنگری برنامه و مميزی
  • تقسيم‌بندی فعاليت‌های مميزی
  • شرايط احراز و سطوح شايستگی مميزان
  • استفاده از چک ليست‌های مميزی
  • ساير ارجاعات متقابل 14000 , ISO 9001
  • نكات علمی – كاربردی در زمينه مميزی كردن

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم