کتاب معادن و صنایع معدنی ایران از نگاه قوانین

310,000 

 • آیین نامه اجرایی قانون معادن
 • دستورالعمل های مربوط به معادن از اکتشاف تا بهره برداری

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : شهرام شریعتی

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

 • فصل اول قوانین و سیاست های کلان کشور در بخش معادن
 • فصل دوم قانون معادن(مصوب سال 1377)
 • فصل سوم آیین نامه اجرایی قانون معادن
 • فصل چهارم قانون نظام مهندسی معدن
 • فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن
 • فصل ششم آیین نامه و مقررات ایمنی و حفاظت در معادن
 • فصل هفتم آیین نامه ایمنی در معادن
 • فصل هشتم قوانین محیط زیست در امور و فعالیت های معدنی کشور
 • فصل نهم دستورالعمل ها و قوانین موجود مربوط به معادن از اکتشاف تا بهره برداری
 • فصل دهم عاملین بهره برداری از معادن
 • فصل یازدهم سایر قوانین مرتبط با بخش معدن
 • فصل سیزدهم مقررات سازمان نظام مهندسی معدن براساس قانون سازمان
 • فصل چهاردهم وظایف و اختیارات وزارت صنعت،معدن و تجارت
 • فصل پانزدهم نحوه و معرفی اعطای تسهیلات اعتباری از سوی موسسات مرتبط با بخش معدن

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

460 صفحه

 

شهرام شریعتی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg