کتاب کترینگ ایمن

88,000 

  • راهنمای بسیار کاربردی و آسان کترینگ ایمن
  • طرح ریزی کترینگ ایمن

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: آرام احمدی مروی – حمیدرضا طباطبایی

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

  • فصل اول راهنمای بسیار کاربردی و آسان کترینگ ایمن
  • فصل دوم راهنمای استفاده از کترینگ ایمن
  • فصل سوم طرح ریزی کترینگ ایمن
  • فصل چهارم اطلاعات تکمیل کننده و ضروری
  • فصل پنجم فرم های ثبت سوابق
  • فصل ششم آموزش های تصویری
  • فصل هفتم متن استاندارد کدکس 39

 


  • انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

156 صفحه

 

آرام احمدی مروی – حمیدرضا طباطبایی

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg