کتاب کترینگ ایمن

88,000 

  • راهنمای بسیار کاربردی و آسان کترینگ ایمن
  • طرح ریزی کترینگ ایمن

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: آرام احمدی مروی – حمیدرضا طباطبایی

ناموجود

توضیحات

کترینگ ایمن

  • فصل اول /  راهنمای بسیار کاربردی و آسان کترینگ ایمن
  • فصل دوم /  راهنمای استفاده از کترینگ ایمن
  • فصل سوم /  طرح ریزی کترینگ ایمن
  • فصل چهارم /  اطلاعات تکمیل کننده و ضروری
  • فصل پنجم /  فرم های ثبت سوابق
  • فصل ششم /  آموزش های تصویری
  • فصل هفتم /  متن استاندارد کدکس 39

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

156 صفحه

 

نویسندگان : آرام احمدی مروی       حمیدرضا طباطبایی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم