کتاب پوکا یوکه (تکنیک خطا ناپذیری فرآیندها)

75,000 

 • خطاناپذیرسازی چیست؟
 • چگونگی خطاناپذیرسازی
 • چه مواقعی سیستم های خطاناپذیر از کار می افتند؟

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم: سارا صلواتی

43 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول اشتباهات چرا ایجاد می شوند؟
 • فصل دوم آیا اشتباهات غیرقابل پیشگیری اند؟
 • فصل سوم خطاناپذیرسازی چیست؟
 • فصل چهارم چگونگی خطاناپذرسازی
 • فصل پنجم چه مواقعی سیستم های خطاناپذیر از کار می افتند؟
 • فصل ششم عملی بودن، امکان پذیر بودن و به صرفه بودن سیستم های خطاناپذیر
 • فصل هفتم مراحل خطاناپذیرسازی
 • فصل هشتم FMEA و خطاناپذیر سازی
 • فصل نهم مثالهایی از مکانیزمها و روشهای خطاناپذیرسازی


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

72 صفحه

 

سارا صلواتی

 

چاپ دوم

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg