کتاب پوکا یوکه (تکنیک خطا ناپذیری فرآیندها)

165,000 

 • خطاناپذیرسازی چیست؟
 • چگونگی خطاناپذیرسازی
 • چه مواقعی سیستم های خطاناپذیر از کار می افتند؟

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم: سارا صلواتی

29 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب پوکا یوکه

 •  اشتباهات چرا ایجاد می شوند؟
 •  آیا اشتباهات غیرقابل پیشگیری اند؟
 •  خطاناپذیرسازی چیست؟
 •  چگونگی خطاناپذیرسازی
 •  چه مواقعی سیستم های خطاناپذیر از کار می افتند؟
 •  عملی بودن، امکان پذیر بودن و به صرفه بودن سیستم های خطاناپذیر
 •  مراحل خطاناپذیرسازی
 •  FMEA و خطاناپذیر سازی
 •  مثالهایی از مکانیزمها و روشهای خطاناپذیرسازی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

72 صفحه

سارا صلواتی

 

چاپ دوم

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم