بانک تهیدستان

300,000 

 • فصل اول: کودکی و نوجوانی من در چیتاگونگ
 • فصل دوم: یک بنگلادشی در آمریکا
 • فصل سوم : بازگشت به چیتاگونگ
 • فصل چهارم: چانه زنی برای دریافت وام خورد
 • فصل پنجم: تولد یه پروژه آزمایشی
 • فصل ششم: پیشروی به سمت تانگیل
 • فصل هفتم: تولد یک بانک ویژه فقرا
 • فصل هشتم : چالش های پیش روی گرامین
 • فصل نهم : گرامین در دیگر مناطق فقیر نشین
 • فصل دهم : گرامین در ایالات متحده و دیگر کشورهای ثروتمند
 • گرامین در دهه 1990
 • موسسات اقتصادی گرامین
 • بلوغ گرامین در گرامین بانک 2

انتشارات دنیای اقتصاد

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: کودکی و نوجوانی من در چیتاگونگ
 • فصل دوم: یک بنگلادشی در آمریکا
 • فصل سوم : بازگشت به چیتاگونگ
 • فصل چهارم: چانه زنی برای دریافت وام خورد
 • فصل پنجم: تولد یه پروژه آزمایشی
 • فصل ششم: پیشروی به سمت تانگیل
 • فصل هفتم: تولد یک بانک ویژه فقرا
 • فصل هشتم : چالش های پیش روی گرامین
 • فصل نهم : گرامین در دیگر مناطق فقیر نشین
 • فصل دهم : گرامین در ایالات متحده و دیگر کشورهای ثروتمند
 • گرامین در دهه 1990
 • موسسات اقتصادی گرامین
 • بلوغ گرامین در گرامین بانک 2

انتشارات دنیای اقتصاد
978-600-7106-18-1
230 صفحه
محمد یونس
علی بابایی
سهیل پورصادقی حقیقت
علیرضا خیری
زهرا عنایتی
چاپ پنجم 1398

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg