کتاب لحظه‌های شگفتی ساز

450,000 


انتشارات نشر فرا

ناموجود

توضیحات

کتاب لحظه‌های شگفتی ساز
 •  لحضات تعیین کننده
 •  تامل در لحضات
 •  اوج را بساید
 •  سناریو را بازنویسی کنید
 •  سفر به فراز حقیقت
 •  به سمت بینش حرکت کردن
 •   شناخت دیگران
 •  نقاط عطف را چند برابر کنید
 •  شجاعت را تمرین کنید
 •  ایجاد معنای مشترک
 •  عمیق تر کردن پیوند ها
 •  ارزشمند کردن لحظات

انتشارات نشر فرا

978-600-6092-69-0
206 صفحه
چیپ هیث
دان هیت
مرضیه زرقی
چاپ اول 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم