کتاب لحظه‌های شگفتی ساز

450,000 

 • فصل اول: لحضات تعیین کننده
 • فصل دوم: تامل در لحضات
 • فصل سوم : اوج را بساید
 • فصل چهارم: سناریو را بازنویسی کنید
 • فصل پنجم: سفر به فراز حقیقت
 • فصل ششم: به سمت بینش حرکت کردن
 • فصل هفتم: شناخت دیگران
 • فصل هشتم : نقاط عطف را چند برابر کنید
 • فصل نهم : شجاعت را تمرین کنید
 • فصل دهم : ایجاد معنای مشترک
 • فصل یازدهم : عمیق تر کردن پیوند ها
 • فصل دوازدهم: ارزشمند کردن لحظات

انتشارات نشر فرا

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: لحضات تعیین کننده
 • فصل دوم: تامل در لحضات
 • فصل سوم : اوج را بساید
 • فصل چهارم: سناریو را بازنویسی کنید
 • فصل پنجم: سفر به فراز حقیقت
 • فصل ششم: به سمت بینش حرکت کردن
 • فصل هفتم: شناخت دیگران
 • فصل هشتم : نقاط عطف را چند برابر کنید
 • فصل نهم : شجاعت را تمرین کنید
 • فصل دهم : ایجاد معنای مشترک
 • فصل یازدهم : عمیق تر کردن پیوند ها
 • فصل دوازدهم: ارزشمند کردن لحظات

انتشارات نشر فرا
978-600-6092-69-0
206 صفحه
چیپ هیث
دان هیت
مرضیه زرقی
چاپ اول 1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg