کتاب بازاریابی درونی

440,000 

  • از مدیریت بازاریابی تا مدیریت سرمایه های انسانی

مولفین: دکتر میثم شفیعی رودپشتی – سمیه هادی مارندگانی

 

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول: بازارپردازی درونی، تعابیر و دیدگاه ها
  • فصل دوم: بازارپردازی درونی، کاربردها، تشابهات و تداخلات
  • فصل سوم: بازارپردازی درونی و کارکردهای درون سازمانی
  • فصل چهارم: بازارپردازی درونی در پژوهش ها و مستندات گزارش شده
  • فصل پنجم: بازارپردازی درونی، الگوها و سازه ها
  • فصل ششم: بازارپردازی درونی ارکان، ابعاد و مولفه ها


مهربان

 

978-600-407-315-8

 

199 صفحه

 

دکتر میثم شفیعی رودپشتی – سمیه هادی مارندگانی

 

چاپ اول 1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg