کتاب بازاریابی درونی

440,000 

  • از مدیریت بازاریابی تا مدیریت سرمایه های انسانی

مولفین: دکتر میثم شفیعی رودپشتی – سمیه هادی مارندگانی

 

ناموجود

توضیحات

  •   تعابیر و دیدگاه ها
  •   کاربردها، تشابهات و تداخلات
  •  بازارپردازی درونی و کارکردهای درون سازمانی
  •  بازارپردازی درونی در پژوهش ها و مستندات گزارش شده
  •   الگوها و سازه ها
  •  بازارپردازی درونی ارکان، ابعاد و مولفه ها

انتشارات کتاب مهربان

 

978-600-407-315-8

 

199 صفحه

 

دکتر میثم شفیعی رودپشتی – سمیه هادی مارندگانی

 

چاپ اول 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم