بسته آموزشی غیر حضوری سرپرست دبیرخانه

1,520,000 

محتواي بسته آموزشي :

 • جزوه
 •  Power Point

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

مخاطبان دوره آموزشی :

کارکنان دبیرخانه و مسئولین دفاتر سازمان ها و شرکتهای بزرگ

اهداف آموزشی دوره :  

سرپرست دبیرخانه چه کسی است؟ « کسی­ که بتواند از عهده ی برنامه ریزی، تقسیم کار، تامین نیازهای مربوطه، ایجاد هماهنگی، سازمان­دهی و رهبری سیستم دبیرخانه برآید.»

مباحث آموزشي:

 • توانایی تشخیص عوامل موثر بر کار
 • توانایی برنامه ریزی واحد مربوطه
 • توانایی کنترل و نظارت فعالیتهای نیروی انسانی
 • توانایی حفظ و نگهداری اسناد و مدارک دبیرخانه
 • توانایی برقراری ارتباط با واحد های سیستم جاری
 • توانایی همکاری در انجام امور فن واحد مربوطه
 • توانایی اجرای مقررات و آئین نامه های شغلی
 • توانایی تهیه ی گزارش و ترسیم نمودار فعالیت ها
 • توانایی آموزش نیروی انسانی
 • توانایی به کارگیری نظام تضمین کیفیت
 • توانایی پیشگیری از حوادث، و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت محیط کار

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg