بسته آموزشی سرپرست دبیرخانه

3,200,000 

محتوای بسته آموزشی :

  • جزوه
  •  Power Point

ناموجود

توضیحات

بسته آموزشی سرپرست دبیرخانه

آموزش آنلاین توانمندسازی دفاتر مدیران

مخاطبان دوره آموزشی :

کارکنان دبیرخانه و مسئولین دفاتر سازمان ها و شرکتهای بزرگ

اهداف آموزشی دوره :  

سرپرست دبیرخانه چه کسی است؟ « کسی­ که بتواند از عهده ی برنامه ریزی، تقسیم کار، تامین نیازهای مربوطه، ایجاد هماهنگی، سازمان­دهی و رهبری سیستم دبیرخانه برآید.»

مباحث آموزشی :

١) توانایی تشخیص عوامل موثر بر کار

٢) توانایی برنامه ریزی واحد مربوطه

٣) توانایی کنترل و نظارت فعالیتهای نیروی انسانی

٤) توانایی حفظ و نگهداری اسناد و مدارک دبیرخانه

٥) توانایی برقراری ارتباط با واحد های سیستم جاری

٦) توانایی همکاری در انجام امور فن واحد مربوطه

٧) توانایی اجرای مقررات و آئین نامه های شغلی

٨) توانایی تهیه ی گزارش و ترسیم نمودار فعالیت ها

٩) توانایی آموزش نیروی انسانی

١٠) توانایی به کارگیری نظام تضمین کیفیت

١١) توانایی پیشگیری از حوادث، و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت محیط کار

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم