استاندارد ISO 10015:2019 مدیریت کیفیت – خطوط راهنما برای مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان

160,000 

مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان

متن فارسی و انگلیسی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

محمد داودی راد

28 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

استاندارد ISO 10015:2019 مدیریت کیفیت – خطوط راهنما برای مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان

    مدیریت کیفیت

  • 1- دامنه کاربرد
  • 2- استانداردهای مرجع
  • 3- اصطلاحات و تعاریف
  • 4- مدیریت شایستگی
  • 5-مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-194-5

 

35 صفحه

 

دکتر اباصلت خراسانی – مریم پناهی

 

چاپ اول 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم