دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت منابع انسانی مقدماتی (با تاکید بر فرآیندهای کلان منابع انسانی و آموزش)

880,000 

منابع انسانی اصلی ترین سرمایه هر سازمان است و در راستای ماموریت و تحقق اهداف و اجرای استراتژی های خود باید اقداماتی را در زمینه منابع انسانی انجام دهد. عملکرد مطلوب واحد ها و کل سازمان در گرو این است که اقدامات منابع انسانی به نحو احسن عملی و رضایت کارکنان و مشتریان حاصل گردد و نوآوری و خلاقیت موجب بهره وری بیشتر و در نهایت موقعیت سازمان و کسب شهرت و آوازه بالا در جامعه شود.

مقدار:

توضیحات


  توجه فرمایید این دوره مباحث مقدماتی را شامل میشود ، پیشنهاد میشود پس از مشاهده این دوره بخش پیشرفته دوره را نیز تهیه نمایید . برای مشاهده بخش پیشرفته دوره اینجا کلیک نمایید 

مدیریت منابع انسانی مقدماتی

 مدیریت منابع انسانی
تعریف سازمان و مدیریت
سطوح مدیریت
اهداف و وظایف
عوامل موثر بر HRM
 فرایندهای کلان منابع انسانی
چهار نظام مدیریت منابع انسانی
 تجزیه و تحلیل شغل
تکامل سازمان
طراحی شغل – فنون طراحی مشاغل
مراحل و خروجی های مهم تجزیه و تحلیل شغل
روش های جمع آوری اطلاعات درباره شغل
پرسش نامه – مصاحبه گروهی
کاربرد تجزیه و تحلیل شغل – پرسش نامه
روش های طراحی مشاغل – روش مدیریت علمی
روش انگیزشی
نظریه ویژگی های شغل
روش سیستمی دیدگاه های معاصر در طراحی شغل
 تامین نیرو و کارمندیابی، فرآیند انتخاب
تعادل بین عرضه و تقاضا – مازاد نیروی انسانی – نتایج برنامه ریزی HRM
راهکارها در هنگام مازاد و کمبود نیروی انسانی
فرآیند و جایگزین های کارمندیابی – منابع تامین نیرو از داخل
منابع و روش های تامین نیرو از خارج
آزمون های استخدامی – مصاحبه
برگ عدم سوء پیشینه و بررسی سوابق – آزمایش های پزشکی
 فرآیند اجتماعی کردن
اجتماعی کردن فرد – معارفه مقدماتی
مراحل فرآیند اجتماعی کردن قبل از ورود به سازمان
نمودار جذابیت سازمان
 آموزش
آموزش – یادگیری
مراحل آموزش
مراحل، روش ها و فنون، آموزش و توسعه

آقای زرین نگار

 مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

  • تمامی مدیرانی که با نیروی انسانی در ارتباط هستند؛
  • دانشجویان حوزه مدیریت، علوم بانکی، اقتصاد و حسابداری؛
  • کارکنان سازمانهای خصوصی و دولتی از پایین ترین رده تا مدیران ارشد؛
  • کارشناسان، سرپرستان و مدیران منابع انسانی

منابع انسانی اصلی ترین سرمایه هر سازمان است و هر سازمان است در راستای ماموریت و تحقق اهداف و اجرای استراتژی های خود باید اقدماتی را در زمینه منابع انسانی انجام دهد. عملکرد مطلوب واحد ها و کل سازمان در گرو این است که اقدامات منابع انسانی به نحو احسن عملی و رضایت کارکنان و مشتریان حاصل گردد و نوآوری و خلاقیت موجب بهره وری بیشتر و در نهایت موقعیت سازمان و کسب شهرت و آوازه بالا در جامعه شود.


  توجه فرمایید این دوره مباحث مقدماتی را شامل میشود ، پیشنهاد میشود پس از مشاهده این دوره بخش پیشرفته دوره را نیز تهیه نمایید . برای مشاهده بخش پیشرفته دوره اینجا کلیک نمایید