کتاب اصول راه اندازی و اجرای موفق یک فروشگاه

390,000 

تفکر، برنامه ریزی، راه اندازی، مدیریت، بازاریابی و فروش

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم : وحید نثائی، زهره چکنی

49 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب اصول راه اندازی و اجرای موفق یک فروشگاه

  •  وقتی بزرگ شدم میخواهم خرده فروش شوم
  •  بررسی گزینه ها و عرصه های رقابت در این حرفه
  •  هرچه را تصور کنید بدست می آورید
  •  اداره یک فروشگاه یعنی همه فن حریف بودن
  •  چم و خم های افتتاح و اداره یک فروشگاه
  •  در مسیر درست حرکت کنید

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-057-3

 

296 صفحه

 

وحید نثائی – زهره چکنی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم