کتاب اصول تدوین متن و ارائه سخنرانی

195,000 

  • انشاي سخن، سخن آفرينی
  • تنظيم سخن، سخن پيوندی
  • اداي سخن، سخن پردازی، سخن سرايی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: مهدی احمدی

47 در انبار

مقدار:

توضیحات

اصول تدوین متن و ارائه سخنرانی

  •  چه بايد گفت؟ انشاي سخن، سخن آفريني
  • به چه ترتيب بايد گفت؟ تنظيم سخن، سخن پيوندي
  •  چگونه بايد گفت؟ اداي سخن، سخن پردازي، سخن سرايي
  •  اقسام سخنوري
  •  تست خودآزمايي

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

9789642841851

 

114 صفحه

 

مهدی احمدی

 

چاپ دوم

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg