کتاب اصول تدوین متن و ارائه سخنرانی

195,000 

  • انشاي سخن، سخن آفرينی
  • تنظيم سخن، سخن پيوندی
  • اداي سخن، سخن پردازی، سخن سرايی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: مهدی احمدی

48 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول چه بايد گفت؟ انشاي سخن، سخن آفريني
  • فصل دوم به چه ترتيب بايد گفت؟ تنظيم سخن، سخن پيوندي
  • فصل سوم چگونه بايد گفت؟ اداي سخن، سخن پردازي، سخن سرايي
  • فصل چهارم اقسام سخنوري
  • فصل پنجم تست خودآزمايي

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

9789642841851

 

114 صفحه

 

مهدی احمدی

 

چاپ دوم

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg