کتاب اصول تدوین متن و ارائه سخنرانی

195,000 

بسته آموزشی اصول تدوین متن و ارائه سخنرانی

  • انشای سخن، سخن آفرينی
  • تنظيم سخن، سخن پيوندی
  • ادای سخن، سخن پردازی، سخن سرايی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: مهدی احمدی

46 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب اصول تدوین متن و ارائه سخنرانی

  •  چه باید گفت؟ انشای سخن، سخن آفرینی
  • به چه ترتیب بايد گفت؟ تنظیم سخن، سخن پیوندی
  •  چگونه باید گفت؟ اداي سخن، سخن پردازی، سخن سرایی
  •  اقسام سخنوری
  •  تست خودآزمایی

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

9789642841851

 

114 صفحه

 

مهدی احمدی

 

چاپ دوم

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم