کتاب رویکردی جامع به اثربخشی آموزش

170,000 

راهنمای گام به گام اجرای مدل بازگشت سرمایه

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : اباصلت خراسانی، برزو رشتیانی

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول کلیات آموزش
 • فصل دوم ارزیابی آموزش
 • فصل سوم اندازه گیری بازگشت سرمایه(دیدگاه کلی)
 • فصل چهارم مراحل بازگشت سرمایه
 • فصل پنجم جمع آوری داده ها
 • فصل ششم اندازه گیری واکنش و رضایت مندی
 • فصل هفتم ارزیابی یادگیری
 • فصل هشتم ارزیابی رفتار/کاربرد
 • فصل نهم ارزیابی نتایج
 • فصل دهم ارزیابی بازگشت سرمایه
 • فصل یازدهم تفکیک اثرات آموزش
 • فصل دوازدهم تبدیل منافع به پول
 • فصل سیزدهم محاسبه هزینه ها
 • فصل چهاردهم محاسبه بازگشت سرمایه
 • فصل پانزدهم منافع نامشهود
 • فصل شانزدهم گزارش دهی
 • فصل هفدهم دیدگاه کلی مدل بازگشت سرمایه
 • فصل هجدهم چارچوبی برای بازگشت سرمایه در دوره های آموزشی

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

9786001730498

 

337 صفحه

 

دکتر اباصلت خراسانی، برزو رشتیانی

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg