کتاب رویکردی جامع به اثربخشی آموزش

330,000 

راهنمای گام به گام اجرای مدل بازگشت سرمایه

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : اباصلت خراسانی، برزو رشتیانی

43 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب رویکردی جامع به اثربخشی آموزش

 •  کلیات آموزش
 •  ارزیابی آموزش
 •  اندازه گیری بازگشت سرمایه(دیدگاه کلی)
 •  مراحل بازگشت سرمایه
 •  جمع آوری داده ها
 •  اندازه گیری واکنش و رضایت مندی
 •  ارزیابی یادگیری
 •  ارزیابی رفتار/کاربرد
 •  ارزیابی نتایج
 •  ارزیابی بازگشت سرمایه
 •  تفکیک اثرات آموزش
 •  تبدیل منافع به پول
 •  محاسبه هزینه ها
 •  محاسبه بازگشت سرمایه
 •  منافع نامشهود
 •  گزارش دهی
 •  دیدگاه کلی مدل بازگشت سرمایه
 •  چارچوبی برای بازگشت سرمایه در دوره های آموزشی

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

9786001730498

 

337 صفحه

 

دکتر اباصلت خراسانی، برزو رشتیانی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم