کتاب نقش 5s در نگهداشت تجهیزات

230,000 

 • 5S و نقش کلیدی آن در نگهداری خودگردان
 • تاریخچه نظام مدیریت آراستگی 5S
 • نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: فاطمه کاردان

48 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول نظام مدیریت آراستگی 5S و نقش کلیدی آن در نگهداری خودگردان
 • فصل دوم تاریخچه نظام مدیریت آراستگی 5S
 • فصل سوم پیاده سازی سیستم نگهداری خودگردان تجهیزات A.M، با استفاده از اصول پنجگانه نظام مدیریت آراستگی 5S
 • فصل چهارم تجربه یک شرکت آمریکایی با اجرای سه گام A.M / 5S برای ماشین آلات / تجهیزات و محیط کار
 • فصل پنجم از نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تا نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر
 • فصل ششم اهداف عمده در نگهداری خودگردان اپراتوری A.M
 • فصل هفتم گامهای هفتگانه نگهداری خودگردان A.M
 • فصل هشتم موفقیت کارخانجات ژاپنی در استقرار نظام A.M / 5S
 • فصل نهم وجوه مشترک گامهای هفتگانه نگهداری خودگردان A.M


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

179 صفحه

 

فاطمه کاردان

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg