دوره آموزشی الکترونیکی کنترل کیفیت عمومی

1,050,000 

عصر کنونی را می‌توان عصر کیفیت نامید. در چنین شرایط رقابتی و با تولیدات در سطح انبوهی، تنها تولیدکنندگانی می‌توانند موفق باشند که محصولات باکیفیت‌تر و خدمات پس از فروش بهتری ارائه کنند. در واقع، کنترل کیفیت به یکی از ملاحظات اصلی قبل از تولید هر محصول تبدیل شده است. کنترل کیفیت بهتر منجر به بهره‌وری بهتر از منابع موجود و کاهش هزینه‌های تولید می‌شود.

مقدار:

توضیحات


   کنترل کیفیت عمومی

 اول: تعاریف و مفاهیم اساسی

 • مفهوم و تعریف کیفیت
 • تاریخچه مدیریت کیفیت
 • جنبه های کیفیت
 • مدیریت کیفیت
 • فعالیت های مدیریت کیفیت
 • اصول مدیریت کیفیت

 دوم: مدیریت کیفت جامع

 • تعریف و مفهوم مدیریت کیفیت جامع
 • مزایا و منافع مدیریت کیفیت جامع
 • شیوه های اجرایی مدیریت کیفیت جامع

سوم: فنون آماری کنترل کیفیت

 • برگه وارسی
 • هیستوگرام
 • نمودار پارتو
 • نمودار علت و معلول
 • طبقه بندی
 • نمودار پراکندگی
 • نمودار کنترل

 چهارم: دوایر کیفیت

 • تعریف و مفهوم دوایر کیفیت
 • مزایا و منافع دوایر کیفیت
 • نیازهای دوایر کیفیت
 • نقش مدیران در دوایر کیفیت
 • ساختار دوایر کیفیت
 • مشکلات دوایر کیفیت

پنجم: هزینه های کیفیت

 • تعریف و مفهوم هزینه های کیفیت
 • طبقه بندی هزینه های کیفیت
 • انواع هزینه های کیفیت
 • بهینه یابی هزینه های کیفیت

آقای علیرضا اسکندری

مدت دوره آموزشی 16 ساعت که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

مدیران کنترل کیفیت، مدیران تضمین کیفیت، مدیران تولید، بازرسان کنترل کیفی و به طور کلی همه افرادی که به نوعی درگیر کیفیت هستند و یا علاقمند هستند که اطلاعاتی درباره کیفیت به دست آورند.

در دنیای امروز صنایع مختلف با سرعت زیادی در حال تغییر و پیشرفت هستند و به تبع آن سطح رضایت مشتریان و سلایق بازارهای هدف را نیز تغییر می‌دهند و در راستای این تغییرات عظیم، موضوع کیفیت جایگاه ویژه‌ای در صنعت بدست آورده. با توجه به تغییر سلایق بازار و مشتریان و همچنین تنوع محصولات تولیدی و وارداتی، کیفیت محصولات رقابت‌پذیر با رویکرد صادرات و ارزش‌آفرینی از مهمترین اقدامات در شرایط کنونی می‌باشد. همچنین بمنظور حفظ بازارهای فعلی و جذب بازارهای جدید، افزایش کیفیت محصولات و خدمات از اساسی‌ترین مباحث در واحدهای صنعتی می‌باشد. لذا این دوره با هدف آشنایی واحدهای صنعتی و خدماتی با نحوه کنترل کیفیت محصولات و خدمات قابل ارایه، جهت پیشگیری از هزینه‌های دوباره‌کاری طراحی شده است.