آموزش مجازی خلاقیت و نوآوری (TRIZ)؛ (آموزش آفلاین)

3,000,000 

این دوره مخصوص کسانی است که دوست دارند در روشهای کاری خودشان خلاقیت داشته باشند، به صورت های خاص به مسائل نگاه کنند و مسائل را با روشهایی که در این دوره مطرح می شود حل کنند و خودشان بهبود مستمر داشته باشند.

مقدار:

توضیحات

آموزش مجازی خلاقیت و نوآوری (TRIZ)

 
مقدمه
روش حل مسائل
کار تیمی
کنترل و نظارت
جادوی فکر بزرگ
روش های خلاقانه
واژه و تعاریف TRIZ
آلتشولر
مسئله چیست؟
سیستم 4 مرحله ای حل مسائل
الگوریتم حل مسائل ابداعی
سطوح نوآوری
فلوچارت انتخاب روش
دسته بندی مسائل
تناقض
سی و نه پارامتر برای تعریف تضاد تکنیکی مسئله
توضیح بهره وری
40 اصل کلیدی TRIZ
سه گام حل یک مسئله ابداعی
ماتریس تضاد تکنیکی
5W & 1H
جمع بندی

آقای بهرام خان مختاری

مدت دوره آموزشی 16 ساعت که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی میباشد. 

علاقمندان به موضوع دوره

هدف این دوره این است که به شما روشی را ارایه دهیم تا بتوانید در چارچوب خاصی که در این دوره مطرح می شود، از این روش ها در حل مسائل مختلف استفاده کنید. شما به عنوان یک استفاده کننده بعد از اتمام دوره خواهید توانست بر اساس فرمول بندی که در این دوره ارایه می شود مسائل خودتان را آنالیز کنید. در این دوره سعی می شود تا به شما آموزش داده شود که سطوح نوآوری بر چند اساس است و روشی که ارایه می دهید در کدام سطح می تواند استفاده شود. در این دوره پارامترهایی به شما معرفی خواهد شد که با کمک گرفتن از این پارامترها و تعریف این پارامترها شما مسئله اتان را راحت تر بشناسید. چون شناخت مسئله در حل مسئله بسیار تاثیرگذار است. زیرا در حل مسئله شما جوانب مسئله را آموزش خواهید دید و بیشتر از پیش با آن آشنا خواهید شد.