کتاب رهبری دلیرانه

550,000 

  • فصل اول: رودر رو شدن با آسیب پذیری
  • فصل دوم: از زیستن در دایره ارزش ها
  • فصل سوم : اعتماد دلیرانه
  • فصل چهارم: یادگیری برخاستن

انتشارات آموزه

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول: رودر رو شدن با آسیب پذیری
  • فصل دوم: از زیستن در دایره ارزش ها
  • فصل سوم : اعتماد دلیرانه
  • فصل چهارم: یادگیری برخاستن

انتشارات آموزه
978-964-5528-51-3
327 صفحه
برنه براون
فرح رادنژاد
آزاده راد نژاد
چاپ اول 139955

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg