کتاب مروری بر مدل سر آمدی تولید پاکتر در صنعت

150,000 

  • تولید پاکتر
  • سرآمدی سازمانی
  •  تولید پاکتر در جهان

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

ترجمه و تالیف : شاهین محمدنژاد – سحر شهراز

20 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

مروری بر مدل سر آمدی تولید پاکتر در صنعت

  • معرفی تولید پاکتر
  •  سرآمدی سازمانی
  •  مدل سرآمدی تولید پاکتر
  • تجربه های عملی تولید پاکتر در جهان

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

80 صفحه

 

شاهین محمدنژاد – سحر شهراز

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم