کتاب مروری بر مدل سر آمدی تولید پاکتر در صنعت

150,000 

  • تولید پاکتر
  • سرآمدی سازمانی
  •  تولید پاکتر در جهان

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

ترجمه و تالیف : شاهین محمدنژاد – سحر شهراز

20 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول معرفی تولید پاکتر
  • فصل دوم سرآمدی سازمانی
  • فصل سوم مدل سرآمدی تولید پاکتر
  • فصل چهارمتجربه های عملی تولید پاکتر در جهان

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

80 صفحه

 

شاهین محمدنژاد – سحر شهراز

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg