کتاب راهنمای بین المللی ISO 22000:2018 سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی

350,000   • سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی – الزامات برای هر سازمان در زنجیره غذایی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول: مراجع الزامی
  • فصل دوم: شرایط و تعاریف
  • فصل سوم: بافت سازمان
  • فصل چهارم: رهبری
  • فصل پنجم: طرح ریزی
  • فصل ششم: پشتیبانی

 


آدینه

 

978-600-8610-75-5

 

148 صفحه

 

سازمان بین المللی استانداردسازی

 

بابک رایت – پریسا دلفان

 

چاپ اول 1398

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg