کتاب راهنمای بین المللی ISO 22000:2018 سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی

350,000   • سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی – الزامات برای هر سازمان در زنجیره غذایی

ناموجود

توضیحات

کتاب راهنمای بین المللی ISO 22000:2018 سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی

  •  مراجع الزامی
  •  شرایط و تعاریف
  •  بافت سازمان
  •  رهبری
  •  طرح ریزی
  •  پشتیبانی

 

آدینه

 

978-600-8610-75-5

 

148 صفحه

 

سازمان بین المللی استانداردسازی

 

بابک رایت – پریسا دلفان

 

چاپ اول ١٣٩٨

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم