کتاب تجربیاتی در زمینه استقرار سیستم مدیریت كیفیت ISO 9001 : 2000

260,000 

 • چك ليست مميزي وضعيت موجود
 • سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2000
 • نمودار گردش عمليات

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: فاطمه كاردان

49 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

تجربیاتی در زمینه استقرار سیستم مدیریت كیفیت ISO 9001 : 2000

 •  شناخت وضعيت موجود سازمان – چك ليست مميزي وضعيت موجود
 •  كليات
 •  ديدگاه فرآيندگرا
 •  باهم سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2000 پیاده کنیم
 •  نمودار گردش عمليات
 •  گانت چارت برنامه ريزي و سازماندهي جهت پياده سازي
 •  تعيين نماينده مديريت و صدور حكم آن
 •  تعيين اعضاي كميته رهبري و غیره

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

9789647300605

 

176 صفحه

 

فاطمه کاردان

 

چاپ دوم

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم