کتاب تجربیاتی در زمینه استقرار سیستم مدیریت كیفیت ISO 9001 : 2000

260,000 

 • چك ليست مميزي وضعيت موجود
 • سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2000
 • نمودار گردش عمليات

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: فاطمه كاردان

49 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول شناخت وضعيت موجود سازمان – چك ليست مميزي وضعيت موجود
 • فصل دوم كليات
 • فصل سوم ديدگاه فرآيندگرا
 • فصل چهارم باهم سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2000 پیاده کنیم
 • فصل پنجم نمودار گردش عمليات
 • فصل ششم گانت چارت برنامه ريزي و سازماندهي جهت پياده سازي
 • فصل هفتم تعيين نماينده مديريت و صدور حكم آن
 • فصل هشتم تعيين اعضاي كميته رهبري و غیره

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

9789647300605

 

176 صفحه

 

فاطمه کاردان

 

چاپ دوم

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg