کتاب بیمه های آتش سوزی (مفاهیم، روشها و کاربردها)

170,000 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : حمید نمکی

48 در انبار

مقدار:

توضیحات

     بیمه های آتش سوزی

  •  اصول و ضوابط
  •  فرآیندهای کارشناسی در آتش سوزی (اهداف و روشها)
  •  قوانین حاکم بر بیمه های آتش سوزی
  •  خطرات تبعی ناشی از آتش سوزی
  •  نمونه های کاربردی

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

450 صفحه

 

حمید نمکی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg