بسته آموزشی غیر حضوری کار گروهی

1,200,000 

محتواي بسته آموزشي :

 • کتاب
 • Power Point
 • VCD

10 در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزشی غیر حضوری کار گروهی

مخاطبان دوره آموزشي : 

مديران و رهبران فعاليت هاي گروهي ،كاركنان سازمانها ،تيم هاي تخصصي

اهداف آموزشي دوره :  

تعهد جمعي افرادي با مهارت هاي مكمل نسبت به هدفي مشترک براي انجام اقدامات و تلاش هاي جمعي افراد براي تحقق هدف را كار گروهي گويند.

مباحث آموزشي:

 • تعاريف / مزايا
 • گروه هاي كاري خود گردان
 • دلايل شكل دهي گروه
 • ساختار گروه هاي كاري خودگردان موفق
 • تشكيلات تيم هاي كاري و نقش اعضاي گروه
 • روش هاي تصميم گيري گروهي
 • مديريت تعارض درگروه
 • علل و عوامل ناكامي تيم هاي كاري 

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg