بسته آموزشی کار گروهی

2,800,000 

محتوای بسته آموزشی :

 • کتاب
 • Power Point
 • VCD

10 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزشی کار گروهی

آموزش آفلاین کار گروهی

مخاطبان دوره آموزشی : 

مديران و رهبران فعاليت های گروهی ،كاركنان سازمانها ،تيم های تخصصی

اهداف آموزشی دوره :  

تعهد جمعی افرادی با مهارت های مكمل نسبت به هدفی مشترک برای انجام اقدامات و تلاش های جمعی افراد برای تحقق هدف را كار گروهی گويند.

مباحث آموزشی :

 • تعاريف / مزايا
 • گروه های كاری خود گردان
 • دلايل شكل دهی گروه
 • ساختار گروه های كاری خودگردان موفق
 • تشكيلات تيم های كاری و نقش اعضای گروه
 • روش های تصميم گيری گروهی
 • مديريت تعارض درگروه
 • علل و عوامل ناكامی تيم های كاری 

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم