کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی

520,000 

 • فصل اول: استراتژیتان به استراتژی نیاز دارد
 • فصل دوم: رویکرد کلاسیک: بزرگ باش
 • فصل سوم : رویکرد انطباقی: سریع باش
 • فصل چهارم: رویکرد آرمان گرایانه: پیشگام باش
 • فصل پنجم: رویکرد شکل دهی : سازمان دهنده باش
 • فصل ششم: رویکرد نوسازی: دوام بیار
 • فصل هفتم: دوسوتوانی: چند حالتی باش
 • فصل هشتم : درس هایی برای رهبران: جان دهنده باش

انتشارات آیانا قلم

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: استراتژیتان به استراتژی نیاز دارد
 • فصل دوم: رویکرد کلاسیک: بزرگ باش
 • فصل سوم : رویکرد انطباقی: سریع باش
 • فصل چهارم: رویکرد آرمان گرایانه: پیشگام باش
 • فصل پنجم: رویکرد شکل دهی : سازمان دهنده باش
 • فصل ششم: رویکرد نوسازی: دوام بیار
 • فصل هفتم: دوسوتوانی: چند حالتی باش
 • فصل هشتم : درس هایی برای رهبران: جان دهنده باش

انتشارات آیانا قلم
978-600-7677-18-6
328 صفحه
مارتین ریورز
نات هانس
جانمجایا سینها
سید حسین جلالی
چاپ سوم 1398

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg