کتاب ارزیابی متوازن منابع انسانی

400,000 

 • رفتارهاي استراتژيك كاركنان
 • همسويي سنجش عملكرد و اجراي استراتژي
 • سنجش متوازن عملكرد

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجمین : مسعود بینش – افشین دبیری – رضا قرائی پور

49 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • تصوير تكامل يافته منابع انساني: از شريك حرفه اي تا شريك استراتژيك
 • چرا منابع انساني؟ چرا حالا؟
 • سرمايه هاي نامشهود سود مشهود مي آفريند
 • نگاه دقيق تر به نامشهودها
 • رفتارهاي استراتژيك كاركنان
 • همسويي سنجش عملكرد و اجراي استراتژي
 • هدف اين كتاب
 • تمركز ما بر مديران منابع انساني
 • استفاده از اين كتاب
 • توصيه آخر
 • سنجش متوازن عملكرد
 • يكپارچه سازي منابع انساني با سنجش عملكرد كسب و كار
 • مل هفت مرحله اي براي ايفاي نقش استراتژيك منابع انساني
 • خلاصه: ايجاد سنجش عملكرد كلاس جهاني
 • ايجاد يك سيستم منابع انساني
 • تعيين دستاوردهاي منابع انساني
 • سيستم كاري با عملكرد بالا
 • همسوسازي تيم منابع انساني
 • پشتوانه فكري ارزيابي متوازن منابع انساني
 • تاكيد معماري منابع انساني
 • دستاوردهاي منابع انساني
 • پايه گذاري ارزيابي متوازن منابع انساني بر مبناي كاركرد منابع انساني
 • منافع ارزيابي متوازن منابع ا نساني
 • خلاصه: نكاتي درمورد مديريت با استفاده از ارزيابي متوازن منابع انساني
 • تجزيه و تحليل منفعت – هزينه عملياتي در مقابل استراتژيك
 • براي كدام فعاليت هاي منابع انساني بايد هزينه صرف كرد و چرا؟
 • نياز به دانش و درك مالي
 • تعيين نرخ برگشت سرمايه در منابع انساني: فرايندي سه مرحله اي
 • رويه هاي تجزيه و تحليل منفعت – هزينه: سلسله مراتب رويكردها
 • تركيب همه آنها با يكديگر: يك مثال
 • چرا سنجش بهتر؟
 • چالش هاي سنجش: خصيصه ها و روابط
 • شاخص هاي مهم سنجش
 • موردكاوي: شركت توليدي استيل ول
 • مديريت شايستگي هاي منابع انساني

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

9789642841691

 

291 صفحه

 

مسعود بینش – افشین دبیری – رضا قرائی پور

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg