کتاب برون سپاری آموزش و بهسازی منابع انسانی

360,000 

 • چالش های برون سپاری آموزش
 • برون سپاری، یک مدل کسب و کار و اقتصادی
 • انتخاب شرکت برون سپاری

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: دکتر اباصلت خراسانی – خالد میراحمدی

46 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

برون سپاری آموزش و بهسازی منابع انسانی

 •  کلیات
 •  چالش های برون سپاری آموزش
 •  فرآیند برون سپاری آموزش
 •  برون سپاری، یک مدل کسب و کار و اقتصادی
 •  شناسایی نیازها
 •  ارزیابی ظرفیت و قابلیت
 •  انتخاب شرکت برون سپاری
 •  عقد قرارداد
 •  شروع
 •  مدیریت رابطه
 •  اتمام قرارداد

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-152-5

 

345 صفحه

 

دکتر اباصلت خراسانی – خالد میراحمدی

 

چاپ اول 1396

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم