کتاب برون سپاری آموزش و بهسازی منابع انسانی

250,000 

 • چالش های برون سپاری آموزش
 • برون سپاری، یک مدل کسب و کار و اقتصادی
 • انتخاب شرکت برون سپاری

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: دکتر اباصلت خراسانی – خالد میراحمدی

49 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: کلیات
 • فصل دوم: چالش های برون سپاری آموزش
 • فصل سوم: فرآیند برون سپاری آموزش
 • فصل چهارم: برون سپاری، یک مدل کسب و کار و اقتصادی
 • فصل پنجم: شناسایی نیازها
 • فصل ششم: ارزیابی ظرفیت و قابلیت
 • فصل هفتم: انتخاب شرکت برون سپاری
 • فصل هشتم: عقد قرارداد
 • فصل نهم: شروع
 • فصل دهم: مدیریت رابطه
 • فصل یازدهم: اتمام قرارداد

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-152-5

 

345 صفحه

 

دکتر اباصلت خراسانی – خالد میراحمدی

 

چاپ اول 1396

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg