کتاب ایجاد زنجیره تامین ناب با تئوری محدودیت ها

1,700,000 

 • نقشه راه زنجیره تامین ناب
 • مجسم کردن زنجیره تامین ناب: تفکر سیستمی
 • اتخاذ دیدگاهی مبتنی بر توان عملیاتی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم : پرستو شاه سمندی اصفهانی

44 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

ایجاد زنجیره تامین ناب با تئوری محدودیت ها

 •  نقشه راه زنجیره تامین ناب
 •  مجسم کردن زنجیره تامین ناب: تفکر سیستمی
 •  اتخاذ دیدگاهی مبتنی بر توان عملیاتی
 •  طراحی محصولات و فرآیندها به منظور برآوردن نیازهای مشتری
 •  ایجاد راهبرد عملیاتی رقابتی
 •  شراکت در زنجیره تامین ناب
 •  کارآمد کردن جریان ارزش
 •  برقراری جریان در سراسر زنجیره تامین
 •  استفاده از نظریه محدودیت ها در مدیریت پروژه

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-121-1

 

411 صفحه

 

پرستو شاه سمندی اصفهانی

 

چاپ اول 1396

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم