بسته آموزشی مذاکره حرفه ای

3,000,000 

مخاطبان دوره آموزشی :

مدیران ،کارشناسان ارشد سازمان ها و شرکت های فروش و بازرگانی و روابط عمومی و به طور کلی تمام کسانی که احساس می‌کنند تسط بیشتر بر دانش ارتباطات و مهارت مذاکره، می‌تواند هزینه‌های مادی و معنوی ارتباطات آنها را کاهش دهد.


محتوای بسته آموزشی :

 • جزوه
 • Power Point

ناموجود

توضیحات

بسته آموزشی مذاکره حرفه ای

 اهداف آموزشی دوره : 

 • یادگیری تکنیک های حرفه ای در مذاکره
 • یادگیری مدل های ذهنی در مذاکره
 • افزایش مهارت شخصیت شناسی در مذاکرات
 • تسلط بر زبان بدن در مذاکره
 • افزایش مهارت در ترفند های لفظی و ترفند های ارتباطی در مذاکرات

مباحث آموزشی:

 • مذاکره حرفه ای و مدل ذهنی
 • تکنیک های مذاکره حرفه ای
 • زبان بدن در مذاکره
 • چند توصیه برای مذاکره موفق
 • مذاکره و شخصیت شناسی

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم