بسته آموزشی غیر حضوری مدیریت استراتژیک

1,200,000 

محتواي بسته آموزشي :

 • كتاب
 •  Power Point

8 در انبار

مقدار:

توضیحات

مخاطبان دوره آموزشي :  

مدیران ارشد سازمانها، کلیه مدیران میانی و عملیاتی، مشاوران مدیریت و دانشجویان  مدیریت، مشاوران و برنامه ریزان استراتژیک سازمان ها، کلیه علاقمندان به مباحث استراتژیک

اهداف آموزشي دوره : 

 • آشنایی با مفاهیم و اصول مدیریت استراتژیک
 • آشنایی با اصطلاحات مدیریت استراتژیک اعم از مزیت رقابتی، تحلیل ذینفعان، چشم انداز، ماموریت و ارزش ها
 • چگونگی تدوین برنامه استراتژیک برای سازمان ها
 • تحلیل داخلی سازمان و تحلیل محیط نزدیک و دور سازمان
 • شناخت انواع استراتژی ها و روش های به کارگیری آنها
 • آشنایی با مفاهیم تحلیل و اجزای طراحی استراتژیک
 • آشنایی با گونه های استراتژی و کاربرد آن
 • آشنایی با نحوه  استخراج استراتژی ها، اهداف استراتژیک جهت دستیابی به اهداف عملیاتی
 • آشنایی با چگونگی استخراج استراتژیهای برتر

مباحث آموزشي:

 • بررسی تحلیلی سیر تکامل برنامه ریزی استراتژیک و معرفی فرایند جامع برنامه ریزی استراتژیک
 • تدوین بیانیه های ماموریت سازمان: ماموریت، ارزش ها و چشم انداز
 • تحلیل محیط داخلی و بیرونی سازمان و روشهای انجام آن
 • بررسی الگوهای تدوین استراتژی و انواع استراتژی های اصلی و کاربردی

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg