کتاب مدیریت مالی (1)

420,000 

 • ارزش زمانی پول
 • تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده حجم تولید – سود
 • جزیه تحلیل بازده – ریسک

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

ترجمه و تالیف : حسن مدرکیان

49 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول هدف مدیریت مالی
 • فصل دوم ارزیابی عملکرد مالی
 • فصل سوم ارزش زمانی پول
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده حجم تولید – سود
 • فصل پنجم تجزیه تحلیل اهرم
 • فصل ششم تجزیه تحلیل بازده – ریسک
 • فصل هفتم بودجه بندی سرمایه ای
 • فصل هشتم هزینه سرمایه
 • فصل نهم بودجه بندی سرمایه ای و ریسک

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

390 صفحه

 

حسن مدركيان

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg