کتاب مدیریت مالی 1

420,000 

 • ارزش زمانی پول
 • تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده حجم تولید – سود
 • تجزیه تحلیل بازده – ریسک

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

ترجمه و تالیف : حسن مدرکیان

48 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

مدیریت مالی 1

 • هدف مدیریت مالی
 •  ارزیابی عملکرد مالی
 •  ارزش زمانی پول
 •  تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده حجم تولید – سود
 •  تجزیه تحلیل اهرم
 •  تجزیه تحلیل بازده – ریسک
 •  بودجه بندی سرمایه ای
 •  هزینه سرمایه
 •  بودجه بندی سرمایه ای و ریسک

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

390 صفحه

 

حسن مدركيان

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم