بسته آموزشی غیر حضوری آینده پژوهی و تکنیک های آن (سناریو سازی)

1,240,000 

محتواي بسته آموزشي :

 •  كتاب
 • Power Point

9 در انبار

مقدار:

توضیحات

آینده پژوهی و تکنیک های آن

مخاطبان دوره آموزشي :  

مديران ارشد، مياني و اجرايي بدنه سازمانها، صاحبان كسب وكار، صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي با رويكرد برنامه ريزي ميان مدت

اهداف آموزشي دوره :

آموزش قابليت برنامه ريزي براي نيل به اهداف ميان مدت و بلند مدت و بصورت كلي روش برنامه ريزي استراتژيک براي مديريت اهدافي كه در بازه زماني خاص قابل تحقق هستند.

مباحث آموزشي:

 • مطالعات آينده
 • جايگاه آينده نگاري
 • جنبه هاي آينده نگاري
 • اهداف آينده نگاري
 • پيشگامان سناريو سازي
 • مفاهيم پايه سناريو
 • آماده شدن براي سناريو سازي
 • مراحل هفتگانه مدير برنامه ريزي استراتژيک
 • تاثير سناريو ها در برنامه ريزي استراتژيک
 • چارچوب بندي مجدد سناريو ها

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg