بسته آموزشی خلاصه سازی و خلاصه نویسی

2,800,000 

مباحث آموزشی:

 • شیوه و مراحل خلاصه کردن کتاب و ویژگی آن
 • انواع خلاصه از لحاظ حجم، محتوا و تهیه کنندگان
 • خلاصه نویسی نامه ها و گزارش ها و پیشینه خلاصه
 • نگارش گزارش مختصر، انواع یادداشت برداری، روش علامت گذاری و حاشیه نویسی
 • پاراگراف و انواع و روش های تلخیص و نکته برداری برای امتحانات

10 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزشی خلاصه سازی و خلاصه نویسی

مباحث آموزشی :

 • شیوه و مراحل خلاصه کردن کتاب و ویژگی آن
 • انواع خلاصه از لحاظ حجم، محتوا و تهیه کنندگان
 • خلاصه نویسی نامه ها و گزارش ها و پیشینه خلاصه
 • نگارش گزارش مختصر، انواع یادداشت برداری، روش علامت گذاری و حاشیه نویسی
 • پاراگراف و انواع و روش های تلخیص و نکته برداری برای امتحانات

محتوای بسته آموزشی :

 • کتاب
 • Power Point
 • VCD

 

مخاطبان دوره آموزشی :

مديران ، كارشناسان ارشد ،كارشناسان و كاركنان در لايه های مختلف سازمانی

 

اهداف آموزشی دوره :

سازماندهی اطلاعات دریافت شده،  ایجاد فرصت برای انتقال اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت

و  تازه کردن مطالعه و یادآوری

 

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم