کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک – جلد اول (ویرایش ششم)

770,000 

 • مدیریت قیمت تمام شده و استراتژی
 • زنجیره ارزش، گزارش ارزیابی عملکرد متوازن و نقشه استراتژی
 • مفاهیم مدیریت قیمت تمام شده

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: بلوچر – استوت – جوراس – کوکینز

48 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک

 •  مدیریت قیمت تمام شده و استراتژی
 •  اجرای استراتژی: زنجیره ارزش، گزارش ارزیابی عملکرد متوازن و نقشه استراتژی
 •  مفاهیم مدیریت قیمت تمام شده
 •  هزینه یابی سفارش کار
 •  هزینه یابی بر مبنای فعالیت و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری
 •  هزینه یابی مرحله ای
 •  تسهیم هزینه: دوایر، محصولات مشترک و محصول فرعی
 •  برآورد هزینه
 •  برنامه ریزی سود در کوتاه مدت
 •  استراتژی و بودجه جامع


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-170-9

 

583 صفحه

 

بلوچر – استوت – جوراس – کوکینز

 

حسن مدرکیان

 

چاپ اول 1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم