کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک – جلد اول (ویرایش ششم)

770,000 

 • مدیریت قیمت تمام شده و استراتژی
 • زنجیره ارزش، گزارش ارزیابی عملکرد متوازن و نقشه استراتژی
 • مفاهیم مدیریت قیمت تمام شده

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: بلوچر – استوت – جوراس – کوکینز

49 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: مدیریت قیمت تمام شده و استراتژی
 • فصل دوم: اجرای استراتژی: زنجیره ارزش، گزارش ارزیابی عملکرد متوازن و نقشه استراتژی
 • فصل سوم: مفاهیم مدیریت قیمت تمام شده
 • فصل چهارم: هزینه یابی سفارش کار
 • فصل پنجم: هزینه یابی بر مبنای فعالیت و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری
 • فصل ششم: هزینه یابی مرحله ای
 • فصل هفتم: تسهیم هزینه: دوایر، محصولات مشترک و محصول فرعی
 • فصل هشتم: برآورد هزینه
 • فصل نهم: برنامه ریزی سود در کوتاه مدت
 • فصل دهم: استراتژی و بودجه جامع


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-170-9

 

583 صفحه

 

بلوچر – استوت – جوراس – کوکینز

 

حسن مدرکیان

 

چاپ اول 1397

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg